Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτρης Δημητρίου
Πρόεδρος

Παναγιώτης Σώζος
Γεν. Γραμματέας