Προπονητές

Ονοματεπώνυμο

Δημήτρης Δημητρίου
Αθανάσιος Μπάρκας

coach Level

Black Belt
Black Belt

Belt Level

2° level
1° level